त्रि.वि. क्याम्पसहरु सूचारु गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्याम्पसहरु सूचारु गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
– नेपाल सरकारले निषेध गरेका बाहेक सम्पुर्ण कार्य २०७७ साउन ७ बाट सुचारु ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *