त्रि.वि को परीक्षाका लागि चार विकल्प :

त्रिविको परीक्षाका लागि चार विकल्प :


१. ओपन बुक इग्जाम – केन्द्रबाट प्रश्न पठाउने र विद्यार्थीले निश्चित समयभित्र उत्तर लेखेर पठाउन सक्नेछन्।

२. मौखिक परीक्षा – जुमलगायका विभिन्न माध्यम, टेलिफोन आदिबाट मौखिक परीक्षा लिन सकिने।

३. अनलाइनमार्फत परीक्षा – विद्यार्थीले अनलाइनमै बसेर तोकिएको समयभित्र उत्तर लेखेर पठाउन सक्नेछन्।

४. दूरी कायम गरेर परीक्षा केन्द्रमै परीक्षा – विद्यार्थीलाई ‘ट्रेसिङ’ गरी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् पत्ता लगाएपछि उनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरी सुरक्षा अपनाएर परम्परागत ढंगको परीक्षा लिन सकिने।Tribhuvan University Kathamandu, Nepal

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *