Uncategorized

“त्रिविले परीक्षा लिए उसलाई फाइदै-फाइदा” with Salary Sheet

अन्तिमा मारमा पर्नि विद्यार्थी हो।  Tribhuvan University, Kathmandu Nepal त्रिविले परीक्षा लियो भने उसलाई फाइदै-फाइदा भत्तै-भत्ता हुन्छ ।कुचिकार, चालक देखी Professor, Dean सम्म भत्ता आउछ ।परीक्षा केन्द्र बनाइएका  Campus, College त आम्दानीको विषेश सोर्स पनि हो । मिहिनेतको फल सबले पाउनु पर्छ तर के  अहिले अवस्थामा यो ठोक हो त ? University Grants Commission #(UGC) ले exam conduct गर्न भनेर …

“त्रिविले परीक्षा लिए उसलाई फाइदै-फाइदा” with Salary Sheet Read More »