Civil Syllabus for PSC examination

सिभिल समुह अन्तर्गतका जनरल, हाइवे, हाइड्रोपावर, इरिगेशन, स्यानिटरी र एयरपोर्ट उपसमुहको निजामती तर्फ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको (पहिलो र दोस्रो पत्र) पाठ्यक्रम !!!  Tap on the Particular Pictures below for clear view :