कक्षा ११ मा विद्यार्थीलाई पढ्नुपर्नेछ विषयहरु

 यसपटक कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले #अनिवार्य ३ विषय र #ऐच्छिक ३ विषय गरि जम्मा ६ वटा विषय पढ्नुपर्नेछ । विद्यार्थीले चाहेमा थप #चौथो ऐच्छिक विषय पनि पढ्न सक्नेछन् ।l

कक्षा ११ र १२ मा #नेपाली, #अङ्ग्रेजी र #सामाजिक अध्ययन/जिवनोपयोगी शिक्षा गरि ३ विषय अनिवार्य रहनेछन् । ऐच्छिक विषयहरुको सूची तल राखिएको छ । प्रत्येक समूहबाट एउटा विषय विद्यार्थीले छान्न सक्नेछन् ।

यसपटकदेखि #संकाय (faculty) रहनेछैन । कुनै विद्यार्थीलाई पहिलो समूहबाट #Physics र दोस्रो समूहबाट #Geography पढ्न पाउने छुट हुनेछ 

Tap on the Pic below for clear view :

Communication Skills : Success………Read More<< Click Here !!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *